Skraćena revizija

Skraćena revizija

Skraćena revizija ili uvid u financijske izvještaje usluga je koju potražuju društva koja nisu obveznici revizije godišnjih financijskih izvještaja. U sklopu usluge vrši se analitička provjera u svrhu utvrđivanja stupnja ispravnosti prikazivanja financijskih izvještaja.

U okviru zakonodavnih normi skraćena revizija ili uvid u financijske izvještaje provodi se kako bi se ostvarila značajna prednost za vaše poslovanje – detaljna provjera ispravnosti vođenja knjigovodstvenih poslova u skladu sa zakonodavstvenim okvirom. Takvim pristupom prevenirate pravne posljedice potencijalnih propusta.

Obratite nam se s povjerenjem i za vas ćemo provesti detaljnu i preciznu analizu financijskih izvještaja kako bismo efikasno utvrdili potencijalne propuste u okviru financijskog izvještavanja. Zahvaljujući stručnim kompetencijama našeg tima, u mogućnosti smo pružiti vam neophodne smjernice za optimizaciju procesa i prakse u financijskom izvještavanju.

Najčešći korisnici usluge uvida u financijske izvještaje ili skraćene revizije su vlasnici kojima je cilj provjeriti financijske izvještaje tvrtke radi izbjegavanja negativnih posljedica potencijalnih propusta u vođenju financijskih izvještaja. Neprofitne organizacije s prihodom većim od tri milijuna kuna, a manjim od deset milijuna kuna obveznice su skraćene revizije. Povrh toga dužne su na svojim mrežnim stranicama objaviti izvješće o obavljenom uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu.

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija propisuje obvezu provedbe skraćene revizije.

Ključna prednost provođenja skraćene revizije jest detaljna provjera ispravnosti vođenja knjigovodstvenih poslova u skladu sa zakonodavstvenim okvirom. Takvim pristupom prevenirate pravne posljedice potencijalnih propusta.

Obratite nam se s povjerenjem i svoje poslovanje usmjerite prema uspjehu!