Revizija financijskih izvještaja

Revizija financijskih izvještaja

Revizija financijskih izvještaja proizlazi iz zakonodavnog okvira u Republici Hrvatskoj kroz Zakon o reviziji i Zakon o računovodstvu.  Pritom se vodimo načelom objektivnosti, neovisnosti i stručnosti.

Naš uhodan i učinkovit tim stručnjaka dugi niz godina svojim visoko kompetentnim pristupom jamči kvalitetu naše usluge. Upravo zahvaljujući tome razvili smo dugogodišnji partnerski odnos temeljen na uzajamnom povjerenju s brojnim renomiranim klijentima.

Svojim klijentima omogućujemo vjerodostojnu provedbu revizije financijskih izvještaja u svrhu nepristrane, objektivne i stručne analize. Svakom klijentu omogućujemo individualan pristup, imajući u vidu specifičnost njegovog poslovanja.

Obveznici koji su dužni provesti reviziju financijskih izvještaja su:

  • sva dionička društva (d.d.) koja aktivno kotiraju na burzi, neovisno o razini ostvarenih prihoda i drugih pokazatelja
  • ostala dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) koja ispunjavaju dva od tri sljedeće kriterije:
    • ostvareni prihodi prethodne poslovne godine preko 30 milijuna kuna
    • imaju 25 i više zaposlenika
    • ukupna aktiva krajem prethodne godine premašuje 15 milijuna kuna
  • neprofitne organizacije s ostvarenim prihodima preko 10 milijuna kuna u prethodnoj poslovnoj godini
  • financijske institucije (banke, leasing kuće, društva za upravljanje investicijskim fondovima…)

Revizija financijskih izvještaja načelno se dijeli u tri osnovne faze: faza predrevizije, faza završne revizije te izrada revizorskog izvješća.

Faza pred-revizije najčešće se provodi do kraja poslovne godine za koju se vrši revizija. Nakon što obradimo podatke klijenta,  sastavljamo Pismo upravi u kojem se navodi obujam obavljene revizije, ukazuje se na uočene probleme te se daju prijedlozi korekcija i poboljšanja te ocjena o širini njezina utjecaja na iskazivanje realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja.

Faza završne revizije nastupa nakon dostave nacrta financijskih izvještaja od strane Klijenta, pri čemu se menadžmentu (Upravi) navode eventualno materijalno značajne razlike, a koje su bitne za definiranje mišljenja revizora. Nakon finalnih korekcija financijskih izvještaja od strane Uprave, definira se Pismo predstavljanja uprave, te u okviru toga eventualne materijalno značajne razlike.

Završna faza jest izdavanje Mišljenja revizora o objektivnosti i realnosti financijskih izvještaja na temelju gore provedenih postupaka u pred-reviziji i završnoj reviziji.

Prema sadašnjim zakonskim okvirima, revizija financijskih izvještaja bi se trebala ugovoriti do 30.09. tekuće godine za tekuću godinu. Npr. revizija za poslovnu 2021. godinu trebala bi se ugovoriti do 30.09.2021. godine.

Obratite nam se s povjerenjem i svoje poslovanje usmjerite prema uspjehu!