Revizija EU projekata

Revizije EU projekata

U slučaju projekata koje financira EU, a ovisno o kompleksnosti samog projekta, nerijetko se primjenjuju ugovori koji nalažu posebne uvjete prema kojima je definirana obaveza revizorskog izvješća EU projekta.

Revizija EU projekata predstavlja proces evaluacije troškova u okviru projekata koji se financiraju iz EU fondova. Ulaskom Republike Hrvatske u EU poduzetnicima su otvorene velike mogućnosti financiranja svojih projekata sredstvima iz EU fondova, što prema Posebnim uvjetima natječaja iz Strukturnih i ostalih EU fondova koji su na raspolaganju, za većinu projekata znači obveznu reviziju odnosno verifikaciju troškova projekta.

Naš tim revizora posebno je educiran za područje EU fondova i revizije projekata financiranih iz EU fondova, sa višegodišnjim iskustvom u reviziji EU projekata iz državnog i privatnog sektora. Svojim klijentima uz navedenu predmetnu uslugu pružamo i redovite konzultacije i nadzore za vrijeme projekta s krajnjim ciljem prevencije svih nepravilnosti koje mogu dovesti do povlačenja osiguranih EU sredstava.

Reviziji EU projekata pristupa se objektivno i sistematično. U skladu  s time revizor analizira računovodstvene evidencije i financijska izvješća projekta, evidencije javne nabave, projektne narudžbenice, dokaze o pruženim uslugama različitih vrsta, dokaze o plaćanjima, kupnjama, provedenim putovanjima, plaćanjima poreza, evidencijama zaposlenih osoba itd. Važan cilj je provjera namjenske potrošnje sredstava u okviru projekta i za vrijeme trajanja projekta, a sve u skladu općim računovodstvenim načelima. U nadležnosti revizorske provjere su i ocjene realnosti provedenih troškova.

Nepravilnosti u provedbi projekta odnose se na sva odstupanja od propisanih pravila u okviru regulative Europske unije. Također se uzimaju u obzir i zakonsko-pravni aspekti na razini Republike Hrvatske. Nepravilnosti uključuju namjerne (kaznena djela) i nenamjerne propuste (odstupanja od odredbi i uvjeta Ugovora). Za pogreške su propisani adekvatni protokoli provedbe sankcija.

Ako je klijent obvezan provesti reviziju EU projekta, revizorsko izvješće treba pružiti informaciju da li su sljedeće kontrole zadovoljene:

  • kontrolu da li su izdaci plaćeni u razdoblju prihvatljivosti
  • kontrolu da li se izdaci odnose na stavke odobrene Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava
  • kontrolu da li je računski plan za projekt uspostavljen tako da omogućava transparentno praćenje projekta
  • kontrolu da li su iskorištena sredstva utrošena namjenski, te da li su troškovi stvarni i prihvatljivi
  • kontrolu da li su sve novčane transakcije usklađene s računovodstvenim sustavom
  • kontrolu da li troškovi projektnih aktivnosti klasificirani unutar pravilne stavke računskog plana
  • kontrolu da li se financijska izvješća Naručitelja podudaraju s uvjetima iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i da li imaju svu pripadajuću dokumentaciju
  • kontrolu da li su financijska izvješća Naručitelja u skladu s proračunom Projekta
  • kontrolu da li sva financijska izvješća Naručitelja ne premašuju maksimalni iznos Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Revizija EU projekta se najčešće ugovara pri kraju provedbe projekta te je ujedno i zadnja projektna aktivnost u samoj provedbi projekta. Međutim, u praksi se sve češće revizije EU projekata ugovaraju i u ranijim fazama provedbe kako bi se osigurala pravovremena reakcija na izbjegavanje potencijalnih nepravilnosti prilikom provedbe EU projekta.

Obratite nam se s povjerenjem i svoje poslovanje usmjerite prema uspjehu!