Revizija pripajanja, odvajanja i spajanja

Revizija pripajanja, odvajanja i spajanja

Pripajanje, spajanje i odvajanje društva spadaju u statusne promjene koje su propisane Zakonom o trgovačkim društvima. Jedan dio ovih statusnih promjena podložan je reviziji u nekom obliku.

Ukratko, revizija postupaka spajanja/pripajanja/odvajanja dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću,  podrazumijeva pregled Plana podjele ili Ugovora o podjelu, spajanju, ili pripajanju za svako društvo koje sudjeluje u postupku, kao i ostalih relevantnih podataka u cijelom procesu.

Odabir revizora inicira Uprava društva koja pokreće proces na temelju odluka Vlasnika odnosno Skupštine društva. Kao i kod povećanja/smanjenja temeljnog kapitala, na prijedlog Uprave Trgovački sud, ukoliko je sve u redu sa revizorskom tvrtkom, izdaje rješenje o imenovanju revizora statusne promjene.

Davanje prijedloga oko imenovanja revizora najčešće se provodi kada se započne cjelokupni proces statusne promjene.

Kako se najčešće radi o većim zahvatima u vlasničku strukturu i promjenu strukture, preporučujemo da se prije početka namjeravanog procesa svakako provedu konzultacije u smislu računovodstveno-porezne tematike, s obzirom da se naknadno najčešće ne mogu na jednostavan način poništiti, a mogu imati značajne negativne porezne i ostale posljedice (posebno kad se radi o nekretninama i sl. imovini).

Najčešća statusna promjena jest podjela društva kroz postupak podjele s osnivanjem ili podjele s preuzimanjem. Zbog niza poreznih rizika koji se ovdje pojavljuju, sugeriramo da se prije bilo kakvih postupaka provede simulacija poreznih i računovodstvenih implikacija cijelog procesa, te onda donese optimalan model statusne promjene.

  • Sklapa se ugovor o pripajanju između tvrtke Pripajatelja i tvrtke koja se pripaja.
  • Za potrebe pripajanja se treba formirati Bilanca društva koje se pripaja
  • Revizija pripajanja se provodi ako nisu isti vlasnici društava koje se pripaja i pripajatelja, te ako se povećava temeljni kapital Pripajatelja.
  • Postoje dva modela: podjela s osnivanjem novog društva ili podjela s preuzimanjem na već postojeće društvo. Za prvi se sklapa Plan podjele, a za drugi Ugovor o podjeli s preuzimanjem.
  • Kao prilozi Planu i Ugovoru o podjeli daju se bilance društva koje se dijeli i novog društva, pri čemu bilanca društva koja se dijeli ne smije biti starija od 9 mjeseci od datuma namjeravanog postupka.
  • Revizija se provodi kada se osnivanjem ili prijenosom dijela imovine, obveza i prava na postojeće društvo, povećava temeljni kapital, ili kada se mijenjaju omjeri vlasništva.

Obratite nam se s povjerenjem i svoje poslovanje usmjerite prema uspjehu!