Studije izvodljivosti, investicijske studije, procjene društva

Studije izvodljivosti, investicijske studije, procjene društva

Studije izvodljivosti, investicijske studije i CBA analize su kompleksni dokumenti koji se koristi radi kreiranja gospodarskih aktivnosti na razini jedinica lokalne samouprave i gospodarskih subjekata.

U okviru studije izvodljivosti provest ćemo i nekoliko analitičkih studija radi selekcije najboljih poslovnih ideja i prepoznavanja pozitivnih poslovnih aspekata. Investicijska studija ima svrhu informativnog temelja poslovnog odlučivanja o pokretanju nekih poslovnih projekata i njihovog financiranja. Primarna svrha studije izvodljivosti je pronalaženje optimalnog tehničkog načina izvođenja investicijskog projekta. Nije moguće precizno razgraničiti sadržaj ovih studija u samom procesu investicijskog projektiranja.

Studija izvodljivosti je kompleksan dokument koji se koristi radi kreiranja gospodarskih aktivnosti na razini jedinica lokalne samouprave i gospodarskih subjekata.

Studijom izvodljivosti prate se mnogi segmenti: analiza mikro i makro lokacije, demografske činjenice, gospodarske aktualnosti i sl. Sljedeća faza je izrada analize konkretnog projektnog zadatka s definiranjem ciljeva, izvedivosti, održivosti itd.

Investicijska studija ima svrhu informativnog temelja poslovnog odlučivanja o pokretanju nekih poslovnih projekata i njihovog financiranja.  Primarna svrha studije izvodljivosti je pronalaženje optimalnog tehničkog načina izvođenja investicijskog projekta.

Cost-benefit analiza je metoda ekonomske analize kojom se uspoređuju i vrednuju sve prednosti i svi nedostaci nekog poduhvata ili projekta analizom troškova (cost) i koristi (benefit). CBA analiza se najvećim dijelom primjenjuje na projektima koji nemaju direktnu financijsku isplativost, ali imaju značajne društvene benefite koji zajedno sa financijskim učincima na ukupnoj razini čine projekt društveno-ekonomski opravdanim odnosno s obzirom da je benefit za društvo i širu zajednicu značajniji od negativnog financijskog učinka projekta.

Obratite nam se s povjerenjem i svoje poslovanje usmjerite prema uspjehu!