Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU), Zagreb