REVIZIJA

Cilj revizije jest izraziti mišljenje o tome jesu li financijski izvještaji (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom toku i Izvještaj o promjeni glavnice), u svim bitnim odrednicama, u skladu s utvrđenim financijskim okvirom izvještavanja.

VIŠE

RAČUNOVODSTVO

Računovodstvo, koje se odvija u okviru tvrtke Perfectus Računovodstvo d.o.o. sastoji se od tri cjeline usluga: Računovodstvene usluge, Vođenje kadrovske evidencije i obračun plaća i Izvještavanje i kontroling.

VIŠE
VIŠE